Empatika Psikoloji Logo

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığında, çocuğun tüm gelişim alanları takip edilir. Yaşadığı duygusal ve davranışsal sıkıntılar, gelişimsel gecikmeler konusunda hem çocuğa hem de ailesine durumu çözümleyebilmek, baş edebilmek için danışmanlık sunulur.

Genç Danışmanlığı

Ergenlik, gencin birçok farklı alanda (fizyolojik, psikolojik, davranışsal, sosyal) değişimi deneyimlediği çocukluktan yetişkinliğe geçiş olan bir dönemdir. Bulunulan dönem içerisinden ergenin yaşadığı duygusal-davranışsal sıkıntılara yönelik danışmanlık sunulur.

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığı; kişinin kendini tanımasını, anlamasını, yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini fark etmesini sağlar. Bu farkındalıkla, kendisi ve içinde bulunduğu durumla ilgili sağlıklı kararlar alarak sıkıntılarıyla başedebilir hale gelmesini amaçlar.

Hamile - Bebek Danışmanlığı

Hamilelik dönemi, doğum ve sonrası yaşanılabilecekler için aileye psikolojik destek sunulur. Bebeğin gelişimi takip edilir, gerekli görüldüğü alanlarda desteklenir.

Yaşlı Danışmanlığı

Yaşlılık döneminde yaşanılan duygusal, sosyal sorunlar ile baş edebilmeyi, içinde bulunulan fiziksel durumun etkileri ile baş etmeyi ve hayat kalitesinin arttırmasını hedefleyen destekleyici terapi uygulanmaktadır.

Grup Çalışmaları

Grubun konusuna uygun olarak özenle seçilmiş benzer özellikte kişilerle hafta bir olmak üzere uzman kişi liderliğinde düzenlenen grup çalışmalarıdır. Bu çalışmaların amacı her bireyin duygusal gelişimini ve problem çözme becerilerini desteklemektir . Grup çalışmalarında, kişiler bu durumu yaşayan farklı kişilerin de olduğunu fark eder ve sosyal destek alabileceği bir ortamda bulunur.


Anne-Babalara Yönelik Grup Çalışmaları

 • Boşanma Süreci
 • İkinci Evlilik
 • Çocuğum ile İletişim Kurma
 • Evlat Edinme
 • Tek Ebeveyn Olma
 • Çocuğumla Nasıl Oynamalıyım?
 • Çalışan Ebeveyn Olmak


Çocuk ve Ergenlere Yönelik Grup Çalışmaları

 • Öfke Kontrolü
 • Duygusal Farkındalık
 • Sosyal Beceri Geliştirme
 • Sosyal İlişkileri Düzenleme
 • Kaygı ile Baş etme
 • Dikkat Becerilerini Güçlendirme
 • Yaratıcılığı Güçlendirme
 • İnce ve Kaba Motor Becerilerini Destekleme

Seminerler

Ebeveynlere Yönelik Seminerler

 • Aile İçi İletişim
 • Tek Ebeveyn Olmak
 • Boşanma Süreci
 • Çocuğumun Gelişimi
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Okul Sorunları
 • Yas Süreci
 • Ergenlerde Arkadaşlık
 • Cinsel Eğitim
 • Çocuğumla Nasıl Oynamalıyım?
 • Çocuk ve Disiplin
 • Çalışan Ebeveyn Olmak


Eğitimcilere Yönelik Seminerler

 • Okul Sisteminde Zorbalık ile Baş Etme
 • Dikkat Geliştirici Etkinlikler(Okul öncesi /Okul çağı çocuklar için)
 • Öğrenme Güçlüğü