Empatika Psikoloji Logo

Çocuk – Ergen Danışmanlığı


Çocuk ve ergenlerle görüşme öncesi ebeveynlerinden bilgi alabilmek amacı ile sadece anne-babanın bulunduğu bir ilk görüşme düzenlenmektedir. Daha sonra anne-babadan alınan bilgiler doğrultusunda 2-3 seans değerlendirme ve gözlem seansları yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinden sonra durum hakkında sadece anne-babanın bulunduğu seansta detaylı geri bildirim verilir ve çocuğun/ergenin ihtiyacı olan terapi sürecine karar verilir. Genellikle seans sıklıkları hafta bir veya iki olmak üzere düzenlenir. Hem duygusal-davranışsal problemlerde hem de eğitimsel çalışmalarda seansların istikrarı önemlidir. Seans içerisinde gizlilik prensibi (izin alınmadan herhangi bir bilginin bir başkası ile paylaşılmaması) uygulanmaktadır. Terapi süresince, aralıklı olarak ebeveynler ile görüşmeler düzenlenir.


Yetişkin Danışmanlığı


Danışan ve terapistin bire bir görüştüğü seanslar şeklinde yapılır. İlk birkaç görüşme terapistin ilerleyen seanslara göre daha aktif olduğu bilgi alma ve değerlendirme seanslarıdır. Sonraki görüşmeler danışanın terapi odasına getirdiği konular ile birlikte şekillenir. Danışanın ihtiyacına göre seanslar haftada bir ve ya iki kez aynı gün ve saatlerde yapılır. Terapi sürecinin uzunluğunu danışanın ihtiyacı belirler. Eğer terapist gerekli görürse danışanın rahatsızlığının herhangi bir organik sebepten kaynaklanmadığından emin olmak için onu bir psikiyatriste yönlendirerek uygun değerlendirmenin yapılmasını ister.


Merkezimizde Uygulanan Testler


Çocuk -Ergen

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Resim Çizme Testleri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Duygu Durumu Ölçekleri
 • Rorschach Testi
 • Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Çocuklar İçin Algı Testi (CAT)
 • Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi

Yetişkin

 • Rorschach Testi
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Önemli Bilgiler

 • Tüm görüşmelerde gizlilik esastır. Danışanın izni ve onayı olmadan hiçbir bilgi paylaşılmamaktadır.
 • Çocuklar ile yapılan çalışmaların geri bildirimleri, aile ile düzenlenen ayrı bir seansta verilmektedir.
 • Gerekli olan durumlarda, görüş alınması için danışan farklı uzmanlara(nörolog, psikiyatr vb.) da yönlendirilebilmektedir.
 • Seans süresi 50 dakikadır.
 • Seanslar 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir.